Splnomocnenie na prepis auta je dôležitým krokom pri kúpe alebo predaji vozidla. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako vypracovať splnomocnenie, ako postupovať pri prepise a čo je potrebné mať na pamäti.

Dôvody pre splnomocnenie na prepis auta

Niekedy nemôžete osobne vybaviť prepis vozidla, napríklad ak ste v zahraničí, nemáte čas alebo zdravotné problémy. V takom prípade môžete udeliť niekomu dôveryhodnému splnomocnenie na prepis auta, aby za vás vybavil všetky potrebné úkony.

Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta

 1. Získajte potrebné údaje: Pred vypracovaním splnomocnenia musíte získať všetky potrebné údaje, vrátane údajov o vozidle (značka, model, rok výroby, VIN číslo) a údaje o osobe, ktorá bude mať splnomocnenie (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo).
 2. Vypracujte splnomocnenie: Splnomocnenie by malo obsahovať údaje o splnomocniteľovi (osobe, ktorá udeľuje splnomocnenie) a splnomocnencovi (osobe, ktorej je udelené splnomocnenie), ako aj presný účel a rozsah splnomocnenia. Mali by ste uviesť, že splnomocnenie sa týka prepisu vozidla a prípadných ďalších úkonov, ako je napríklad odhlásenie vozidla.
 3. Overenie podpisu: Overenie podpisu na splnomocnení je dôležitým krokom. Overenie musí byť vykonané notárom alebo na obci s rozšírenou pôsobnosťou. Overenie zaručuje, že dokument je platný a akceptovateľný orgánmi.
 4. Splnomocnenie na prepis auta by malo byť písomné, podpísané a overené. Uistite sa, že máte originál dokumentu, keď ho budete predkladať na príslušných úradoch.

Čo je potrebné mať na pamäti pri prepise vozidla pomocou splnomocnenia

 1. Zabezpečte, aby splnomocnenec mal všetky potrebné doklady, vrátane technického preukazu, dokladu o evidencii vozidla, overeného splnomocnenia a dokladu totožnosti.
 2. Overte si, či splnomocnenec má jasné pokyny týkajúce sa vášho vozidla a prepisu. Je dôležité, aby splnomocnenec vedel, ako postupovať v prípade zistenia nejakých nezrovnalostí alebo problémov.
 1. Uistite sa, že splnomocnenec je osoba, ktorej dôverujete. Vybavovanie prepisu vozidla zahŕňa zodpovednosť a dôveru, pretože ide o vaše majetkové práva.
 2. Skontrolujte splnomocnenie pred podpisom. Dôkladne si prečítajte obsah splnomocnenia, aby ste sa uistili, že je správne vypracované a že rozsah splnomocnenia zodpovedá vašim požiadavkám.
 3. Informujte sa o termínoch a poplatkoch. Uistite sa, že splnomocnenec vie o termínoch, v ktorých musí prepis vozidla vybaviť, a o poplatkoch, ktoré budú musieť byť uhradené pri prepise vozidla.
 4. Uchovávajte si kópiu splnomocnenia. Po overení podpisu si uchovajte kópiu splnomocnenia pre svoje záznamy. V prípade problémov alebo nezrovnalostí budete mať dôkaz o splnomocnení a jeho obsahu.
 5. Po úspešnom prepise vozidla si nechajte od splnomocnenca vrátiť všetky doklady, vrátane technického preukazu, dokladu o evidencii vozidla a overeného splnomocnenia.

Splnomocnenie na prepis auta je praktickým riešením pre tých, ktorí nemôžu osobne vybaviť prepis vozidla. Dodržiavanie vyššie uvedených krokov a postupov zabezpečí hladký priebeh procesu a ochranu vašich práv.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *