GAP poistenie: Ako funguje a prečo by ste mali zvážiť jeho kúpu

GAP poistenie je poistná ochrana, ktorá vám môže pomôcť v prípade, že vaše vozidlo utrpí vážne poškodenie alebo stratí hodnotu. Tento druh poistenia pokrýva rozdiel medzi aktuálnou hodnotou vozidla a zostávajúcou sumou, ktorú ešte dlžíte na úvere alebo lízingu. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako funguje GAP poistenie, kedy je vhodné ho zvážiť a aké sú jeho výhody.

Ako funguje GAP poistenie

Pri nákupe nového alebo ojazdeného vozidla sa jeho hodnota začne znižovať, hneď ako ho odveziete z predajne. V prípade financovania vozidla alebo jeho lízingu sa môže stať, že dlh na vozidle zostane vyšší ako jeho aktuálna hodnota, čo môže byť problém v prípade jeho totálnej škody alebo odcudzenia. Tu vstupuje GAP poistenie, ktoré pokryje rozdiel medzi zostávajúcim dlhom a hodnotou vozidla, čím vám uľahčí zaobstaranie náhradného vozidla alebo splatenie úveru.

Kedy zvážiť GAP poistenie

 1. Pri financovaní alebo lízingu vozidla: Pri dlhodobom financovaní alebo lízingu sa môže stať, že zostávajúca suma úveru alebo lízingu prekročí aktuálnu hodnotu vozidla. V takom prípade je GAP poistenie vhodné.
 2. Ak máte veľkú zálohu: Ak ste pri kúpe vozidla poskytli veľkú zálohu, môže sa stať, že v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla stratíte veľkú časť svojho investovaného kapitálu. GAP poistenie vám môže pomôcť vrátiť túto stratu.
 3. Pri nákupe nového vozidla: Nové vozidlá zvyčajne strácajú hodnotu rýchlejšie ako ojazdené, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že váš úver alebo lízing bude vyšší ako hodnota vozidla.

Výhody GAP poistenia

 1. Finančná istota: GAP poistenie vám poskytuje finančnú istotu, že v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla nebudete musieť platiť rozdiel medzi zostávajúcim dlhom a hodnotou vozidla.
 2. Ochrana investície: Ak ste do vozidla investovali značnú sumu peňazí, GAP poistenie vám pomôže chrániť túto investíciu a znížiť pravdepodobnosť finančných strát.
 3. Pokoj mysle: Vďaka GAP poisteniu môžete jazdiť s väčším pokojom, vediac, že v prípade neočakávanej udalosti, ako je totálna škoda alebo odcudzenie vozidla, budete mať finančnú podporu.
 4. Flexibilita: GAP poistenie sa dá prispôsobiť vašim individuálnym potrebám a zohľadniť dĺžku trvania úveru alebo lízingu, ako aj hodnotu vozidla.
 5. Jednoduchosť: V prípade poistnej udalosti sa GAP poistenie zvyčajne koordinuje s vaším hlavným poistením vozidla, čo zjednodušuje proces náhrady.

GAP poistenie je užitočná ochrana pre majiteľov vozidiel, ktorí financujú alebo prenajímajú svoje vozidlá. Tento druh poistenia vám poskytuje finančnú istotu a pokoj mysle v prípade, že vaše vozidlo utrpí vážne poškodenie alebo stratí hodnotu. Ak uvažujete o kúpe nového alebo ojazdeného vozidla a chcete chrániť svoju investíciu, zvážte GAP poistenie ako vhodnú voľbu. Pred získaním GAP poistenia sa odporúča dôkladne porovnať ponuky rôznych poisťovní a zvážiť ich výhody a podmienky, aby ste našli najlepšiu možnú ponuku pre vašu situáciu.

Viac: Odkaz

Splnomocnenie na prepis auta: Ako postupovať

Splnomocnenie na prepis auta je dôležitým krokom pri kúpe alebo predaji vozidla. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako vypracovať splnomocnenie, ako postupovať pri prepise a čo je potrebné mať na pamäti.

Dôvody pre splnomocnenie na prepis auta

Niekedy nemôžete osobne vybaviť prepis vozidla, napríklad ak ste v zahraničí, nemáte čas alebo zdravotné problémy. V takom prípade môžete udeliť niekomu dôveryhodnému splnomocnenie na prepis auta, aby za vás vybavil všetky potrebné úkony.

Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta

 1. Získajte potrebné údaje: Pred vypracovaním splnomocnenia musíte získať všetky potrebné údaje, vrátane údajov o vozidle (značka, model, rok výroby, VIN číslo) a údaje o osobe, ktorá bude mať splnomocnenie (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo).
 2. Vypracujte splnomocnenie: Splnomocnenie by malo obsahovať údaje o splnomocniteľovi (osobe, ktorá udeľuje splnomocnenie) a splnomocnencovi (osobe, ktorej je udelené splnomocnenie), ako aj presný účel a rozsah splnomocnenia. Mali by ste uviesť, že splnomocnenie sa týka prepisu vozidla a prípadných ďalších úkonov, ako je napríklad odhlásenie vozidla.
 3. Overenie podpisu: Overenie podpisu na splnomocnení je dôležitým krokom. Overenie musí byť vykonané notárom alebo na obci s rozšírenou pôsobnosťou. Overenie zaručuje, že dokument je platný a akceptovateľný orgánmi.
 4. Splnomocnenie na prepis auta by malo byť písomné, podpísané a overené. Uistite sa, že máte originál dokumentu, keď ho budete predkladať na príslušných úradoch.

Čo je potrebné mať na pamäti pri prepise vozidla pomocou splnomocnenia

 1. Zabezpečte, aby splnomocnenec mal všetky potrebné doklady, vrátane technického preukazu, dokladu o evidencii vozidla, overeného splnomocnenia a dokladu totožnosti.
 2. Overte si, či splnomocnenec má jasné pokyny týkajúce sa vášho vozidla a prepisu. Je dôležité, aby splnomocnenec vedel, ako postupovať v prípade zistenia nejakých nezrovnalostí alebo problémov.
 1. Uistite sa, že splnomocnenec je osoba, ktorej dôverujete. Vybavovanie prepisu vozidla zahŕňa zodpovednosť a dôveru, pretože ide o vaše majetkové práva.
 2. Skontrolujte splnomocnenie pred podpisom. Dôkladne si prečítajte obsah splnomocnenia, aby ste sa uistili, že je správne vypracované a že rozsah splnomocnenia zodpovedá vašim požiadavkám.
 3. Informujte sa o termínoch a poplatkoch. Uistite sa, že splnomocnenec vie o termínoch, v ktorých musí prepis vozidla vybaviť, a o poplatkoch, ktoré budú musieť byť uhradené pri prepise vozidla.
 4. Uchovávajte si kópiu splnomocnenia. Po overení podpisu si uchovajte kópiu splnomocnenia pre svoje záznamy. V prípade problémov alebo nezrovnalostí budete mať dôkaz o splnomocnení a jeho obsahu.
 5. Po úspešnom prepise vozidla si nechajte od splnomocnenca vrátiť všetky doklady, vrátane technického preukazu, dokladu o evidencii vozidla a overeného splnomocnenia.

Splnomocnenie na prepis auta je praktickým riešením pre tých, ktorí nemôžu osobne vybaviť prepis vozidla. Dodržiavanie vyššie uvedených krokov a postupov zabezpečí hladký priebeh procesu a ochranu vašich práv.

PZP a stret so zverou: Ako vás poistenie chráni

Stretnutie s divokou zverou na ceste môže byť nielen šokujúce, ale aj finančne nákladné. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) je povinné pre všetkých vodičov, ale čo v prípade nehody so zverou? Tento článok sa zameriava na to, ako vás PZP chráni pri stretu so zverou a aké sú možnosti poistenia v tejto situácii.

Povinné PZP a stret so zverou

Povinné PZP chráni tretie osoby pred škodou spôsobenou prevádzkou vozidla, vrátane úrazov, škôd na majetku a materiálnych škôd. V prípade nehody so zverou však toto poistenie nekryje škody na vašom vlastnom vozidle.

Havarijné poistenie a ochrana pred škodami spôsobenými zverou

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k povinnému PZP. Jeho cieľom je chrániť váš automobil pred škodami, ktoré môžu nastať v dôsledku nehody, vrátane stretu so zverou. Pokiaľ máte havarijné poistenie, poisťovňa pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škôd spôsobených zverou.

Prevencia nehôd so zverou

Aby ste predišli stretu so zverou, dodržiavajte niekoľko základných pravidiel:

 • Jazdite opatrne a dodržiavajte rýchlostné obmedzenia, najmä v oblastiach s vysokým výskytom zvery.
 • Buďte ostražití a pozorne sledujte cestu, najmä pri súmraku a v noci, keď je zver najaktívnejšia.
 • Používajte diaľkové svetlá, ak nie sú žiadne iné vozidlá v blízkosti, aby ste mali lepší výhľad na cestu a okolie.
 • Ak uvidíte zver, spomaľte a dávajte pozor na ďalšie zvieratá, ktoré by mohli nasledovať.
 • V prípade, že zrážka so zverou je nevyhnutná, nepokúšajte sa zrážku vyhnúť prudkým zatočením, čo by mohlo spôsobiť vážnejšiu nehodu.

Postup po strete so zverou

Ak sa aj napriek opatrnosti a prevencii stretnete so zverou, postupujte nasledovne:

 • Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.
 • Opatrne si prezrite vozidlo a vyhodnoťte rozsah škôd. Neopúšťajte vozidlo, ak je to nebezpečné, napríklad ak je zviera na ceste alebo ak je okolie preplnené inými vozidlami.
 • Ak je potrebné, zavolajte políciu alebo záchrannú službu.
 • Oznámte nehodu svojej poisťovni. V prípade havarijného poistenia bude poisťovňa pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla.
 • Pokiaľ je to možné, zaznamenajte si podrobnosti nehody, ako sú čas, miesto, zviera, ktoré bolo zasiahnuté, a prípadných svedkov. Fotografie škôd na vozidle môžu byť užitočné pri riešení nároku na poistenie.

Stret so zverou môže byť traumatizujúci a finančne nákladný zážitok. Povinné PZP vás chráni pred škodami spôsobenými tretím stranám, ale nie pred škodami na vašom vlastnom vozidle. Preto je dôležité zvážiť havarijné poistenie, ktoré pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škôd spôsobených zverou. Dodržiavaním preventívnych opatrení a správnym postupom po strete so zverou môžete minimalizovať riziko nehôd a zabezpečiť, že vaše vozidlo bude chránené.

PZP pre nákladné auto: Ako zabezpečiť správne poistenie

Nákladné autá sú neoddeliteľnou súčasťou dopravy a logistiky, ale majú aj svoje špecifické poistné požiadavky. Ako majiteľ nákladného auta je dôležité mať správne PZP, ktoré pokryje škody spôsobené tretím stranám pri využívaní vozidla. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty PZP pre nákladné autá a ako si môžete vybrať to najlepšie poistenie pre svoje vozidlo.

Výber správneho PZP pre nákladné auto

 1. Zohľadnite povahu vašej činnosti: Pri výbere PZP pre nákladný automobil by ste mali zohľadniť povahu vašej činnosti a to, ako plánujete vozidlo používať. Napríklad, ak plánujete prepravovať nebezpečné materiály alebo ťažké náklady, budete potrebovať špeciálnu poistnú ochranu. Uistite sa, že vaše PZP zahŕňa všetky potrebné krytie pre vašu konkrétnu situáciu.
 2. Porovnajte ponuky: Na trhu s poistnými službami je veľa konkurencie, čo znamená, že ceny a podmienky PZP sa môžu líšiť. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšie poistenie za najlepšiu cenu. Nezabudnite zohľadniť aj hodnotenie spoločností a ich schopnosť rýchlo a efektívne riešiť poistné udalosti. Skúste porovnanie PZP online.
 3. Overte si limity zodpovednosti: Pre nákladné autá sú limity zodpovednosti často vyššie ako pre osobné vozidlá, pretože môžu spôsobiť väčšie škody. Overte si, že váš PZP poskytuje dostatočné krytie a zodpovedá požiadavkám na minimálnu zodpovednosť vo vašej krajine.
 4. Zvážte možnosti rozšírenia krytia: Okrem základného PZP môžete zvážiť aj prídavné poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na vašom nákladnom aute v prípade dopravnej nehody, alebo poistenie nákladu, ktoré pokryje znehodnotenie prepravovaného tovaru. Tieto doplnkové poistenia vám môžu poskytnúť ešte väčšiu ochranu a pokoj v prípade nehody alebo iných neočakávaných situácií.
 5. Udržujte svoje vozidlo v bezpečnom stave: Poistenie je síce dôležité, ale ako majiteľ nákladného auta by ste mali venovať pozornosť aj jeho údržbe a bezpečnosti. Pravidelné servisovanie vozidla, kontrola brzdového systému, pneumatík a svetiel, ako aj výcvik vodičov, môžu výrazne znižovať riziko nehôd a znižovať náklady na poistenie.
 6. Overte si možnosti zliav: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre nákladné autá, ak spĺňate určité požiadavky, ako sú bezpečnostné zariadenia na vozidle, absolvovanie kurzov defenzívnej jazdy alebo dlhodobá beznehodová história. Overte si, či máte nárok na tieto zľavy, aby ste ušetrili na nákladoch na poistenie.
 7. Zoznámte sa s poistnými podmienkami: Pred podpisom poistnej zmluvy si dôkladne prečítajte všetky podmienky a uistite sa, že rozumiete svojim povinnostiam a právam. V prípade nejasností sa neváhajte poradiť s odborníkom alebo požiadať poisťovňu o vysvetlenie.

PZP pre nákladné auto je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla a vášho podnikania. Ako majiteľ nákladného auta by ste mali venovať čas výberu správneho PZP a zabezpečeniu, že vaše vozidlo je chránené pred možnými rizikami. Dôkladným porovnávaním ponúk a zohľadnením špecifických potrieb vášho podnikania si môžete byť istí, že ste si vybrali to najlepšie PZP pre svoje nákladné auto.

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné poistenie

Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je povinné pre každého držiteľa vozidla. Toto poistenie chráni tretie strany pred finančnými stratami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dopravnej nehody. Overenie PZP je dôležitým krokom pri zabezpečení toho, že máte platné poistenie a že ste pripravení na prípadnú nehodu.

Dôvody pre overenie PZP

Je niekoľko dôvodov, prečo by ste mali overiť svoje PZP:

 1. Kontrola platnosti poistenia: Overenie PZP vám umožní zistiť, či máte platné poistenie. Ak nemáte platné PZP, môže to viesť k pokutám a problémom pri riešení škôd v prípade nehody.
 2. Zabezpečenie údajov o poistení: Overením PZP môžete zistiť, či sú údaje o vašom poistení správne. Toto zahŕňa meno a adresu poistníka, typ vozidla, poistné limity a platnosť poistenia.
 3. Získanie pokojnej mysle: Overenie PZP vám poskytuje istotu, že ste chránení pred finančnými nákladmi spojenými s dopravnou nehodou.

Ako overiť PZP

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť PZP:

 1. Online: Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť overiť PZP online prostredníctvom svojich webových stránok. Budete potrebovať základné informácie o vozidle, ako je evidenčné číslo alebo VIN číslo.
 2. Mobilná aplikácia: Niektoré poisťovne ponúkajú mobilné aplikácie, ktoré umožňujú overenie PZP. Stačí stiahnuť aplikáciu, zaregistrovať sa a zadat požadované informácie o vozidle.
 3. Telefonicky: Overenie PZP môžete vykonať aj telefonicky. Zavolajte svojej poisťovni a pripravte si potrebné informácie, ako je evidenčné číslo vozidla alebo osobné údaje.
 4. Pošta alebo e-mail: Môžete si vyžiadať potvrdenie o platnosti PZP od svojej poisťovne aj prostredníctvom pošty alebo e-mailu.
 5. Na pobočke poisťovne: Ak máte možnosť navštiť pobočku svojej poisťovne osobne, môžete si overiť platnosť PZP priamo na mieste. Pripravte si potrebné informácie o vozidle, ako je evidenčné číslo alebo VIN číslo, a preukaz totožnosti.

Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že nemáte platné PZP, je dôležité konať rýchlo a zabezpečiť si nové poistenie. Bez platného PZP môžete čeliť pokutám a právnym problémom v prípade nehody. Postupujte nasledovne:

 1. Porovnajte ponuky: Využite online nástroje alebo kontaktujte poisťovacie maklérske spoločnosti, aby ste získali ponuky od rôznych poisťovní. Porovnajte ceny, pokrytie a podmienky, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vaše potreby.
 2. Vyberte si poisťovňu: Rozhodnite sa pre poisťovňu, ktorá vám ponúka najlepšie pokrytie za najlepšiu cenu. Zvážte aj ich reputáciu, spokojnosť zákazníkov a rýchlosť riešenia škôd.
 3. Zažiadajte o poistenie: Keď si vyberiete poisťovňu, zažiadajte o PZP a uhradte príslušnú poisťovnú prémie. Môžete to urobiť online, telefonicky alebo na pobočke poisťovne.
 4. Overte si PZP: Po získaní nového poistenia sa uistite, že overíte jeho platnosť. Týmto krokom sa ubezpečíte, že máte všetko v poriadku a že ste chránení pred finančnými nákladmi spojenými s dopravnou nehodou.

Overenie PZP je dôležitým krokom pri zabezpečení, že máte platné zákonné poistenie zodpovednosti. Ak zistíte, že nemáte platné PZP, postarajte sa o nové poistenie čo najskôr, aby ste sa vyhli pokutám a problémom v prípade nehody. Udržujte si svoje PZP aktuálne a overujte ho pravidelne, aby ste mali pokojnú myseľ a boli pripravení na prípadné nepredvídateľné udalosti na cestách.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) na prívesný vozík: Ako funguje a čo by ste mali vedieť

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú druh vozidla, hmotnosť a využitie. Tento článok vám poskytne podrobnosti o PZP pre prívesné vozíky a zodpovie základné otázky, ktoré by ste mali vedieť pred jeho poistením.

Prečo potrebujete PZP pre prívesný vozík?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám pri prevádzke vozidla, vrátane prívesných vozíkov. Ak sa prívesný vozík používa na cestách alebo v premávke, je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám povinné. PZP pokrýva škody spôsobené prívesným vozíkom tretím osobám, ako sú iné vozidlá, majetok alebo zdravie.

Dôležité aspekty PZP pre prívesný vozík

 1. Typ prívesného vozíka: PZP pre prívesné vozíky zahŕňa rôzne kategórie, ako sú prívesy na prepravu nákladu, prívesy na prepravu zvierat, stavebné prívesy a karavany. Je dôležité, aby ste pri výbere PZP zohľadnili druh prívesného vozíka, ktorý vlastníte a používate.
 2. Hmotnosť prívesu: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť jeho hmotnosť. Poistné sadzby sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti prívesu. Väčšina poisťovní rozdeľuje prívesné vozíky do rôznych kategórií podľa hmotnosti, čo ovplyvňuje cenu PZP.
 3. Využitie prívesu: PZP pre prívesný vozík by malo zohľadňovať aj využitie vozidla. Napríklad, ak príves používate na obchodné účely alebo prenájom, mali by ste zvážiť vyššiu úroveň poistenia. Poisťovne môžu ponúkať zvláštne balíčky pre obchodné a profesionálne využitie, ktoré zohľadňujú špecifické potreby a riziká spojené s takýmto použitím prívesu.
 4. Limit poistenia: Limit poistenia je maximálna suma, ktorú poisťovňa zaplatí za škodu spôsobenú prívesným vozíkom tretím stranám. Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť adekvátny limit poistenia, ktorý pokryje potenciálne škody.
 5. Poistné podmienky: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité si prečítať a porozumieť poistným podmienkam. Tieto podmienky by mali obsahovať informácie o výlukách, obmedzeniach a povinnostiach poistníka.
 6. Ceny a zľavy: Porovnajte ceny a dostupné zľavy od rôznych poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšiu ponuku PZP pre váš prívesný vozík. Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy pre viacpoistenie, bezpečnostné zariadenia alebo vernostné zľavy.

PZP pre prívesný vozík je dôležitým nástrojom na ochranu vašich záujmov a záujmov tretích strán v prípade škody spôsobenej prívesom. Pri výbere PZP pre prívesný vozík je potrebné zohľadniť rôzne faktory, ako sú typ vozidla, hmotnosť, využitie a poistné limity. Porovnávaním ponúk od rôznych poisťovní a dôkladným preskúmaním poistných podmienok môžete nájsť správne PZP pre váš prívesný vozík.

PZP pre motocykel: Ako chrániť svojho dvojkolesového partnera

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastnenia motocykla, motorky alebo skútra. Je zákonom požadované a chráni vás finančne v prípade nehody, pri ktorej spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku inej osoby. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre motocykle a ako si vybrať správne poistenie pre svoj dvojkolesový stroj.

Výber správnej poisťovne

 1. Porovnajte ponuky: Predtým, než sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, porovnajte ponuky viacerých poisťovní. Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka najlepšiu kombináciu ceny, služieb a pokrytia.
 2. Zohľadnite skúsenosti a hodnotenia: Preštudujte si recenzie a hodnotenia poisťovní, aby ste zistili, ako rýchlo a efektívne riešia poistné udalosti.
 3. Overte bonusy a zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre nových klientov, za vernosť alebo pre tých, ktorí majú beznehodový priebeh. Taktiež môžu ponúkať bonusy za absolvovanie bezpečnostných kurzov alebo iných preventívnych opatrení.
 4. Zvážte kúpu online: Online nákup PZP môže byť rýchlejší a jednoduchší. Porovnajte ceny a podmienky online a zvážte možnosť uzavrieť poistenie prostredníctvom internetu.

Rozsah pokrytia

 1. Základné PZP: Základné PZP pokrýva náklady na škody spôsobené tretím stranám, ako sú zranenia alebo poškodenie majetku. Je povinné pre všetkých majiteľov motoriek a skútrov.
 2. Rozšírené PZP: Rozšírené PZP poskytuje ďalšie pokrytie, ako napríklad ochranu pred odcudzením, požiarom, vandalizmom alebo škodami spôsobenými živelnými udalosťami. Je to dobrovoľné poistenie, ktoré si môžete dokúpiť.
 3. Havarijné poistenie: Havarijné poistenie je dobrovoľné doplnkové poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom motocykli, motorku alebo skútri v prípade nehody, ktorú spôsobíte vy. Pomáha pokryť náklady na opravu alebo náhradu vášho dvojkolesového vozidla.
 4. Poistenie spolujazdca: Poistenie spolujazdca je ďalšie dobrovoľné poistenie, ktoré pokrýva zranenia alebo škody spôsobené vašim spolujazdcom v prípade nehody. Toto poistenie je vhodné pre motocyklistov, ktorí často prepravujú spolujazdcov.
 5. Poistenie príslušenstva: Ak máte na svojom motocykli, motorku alebo skútri drahé príslušenstvo, môžete si ho tiež poistiť. Toto dobrovoľné poistenie pokrýva škody spôsobené nehodou, odcudzením alebo živelnými udalosťami.

Dôležité tipy pri výbere PZP pre motocykel

 1. Udržujte si dobrý beznehodový priebeh: Poisťovne často poskytujú zľavy pre tých, ktorí nemajú v histórii nehody. Preto je dôležité, aby ste jazdili zodpovedne a bezpečne.
 2. Absolvujte bezpečnostné kurzy: Poisťovne môžu ponúkať zľavy pre tých, ktorí absolvujú špecializované bezpečnostné kurzy pre motocyklistov. Tieto kurzy zvyšujú vaše jazdné schopnosti a znižujú riziko nehôd.
 3. Urobte si inventúru svojho vozidla: Predtým, než uzavriete poistenie, zistite, aké sú hodnoty vášho motocykla, motorky alebo skútra a príslušenstva. Tieto informácie vám pomôžu určiť, aký druh poistenia a v akej výške potrebujete.
 4. Prečítajte si podmienky poistenia: Predtým, než uzavriete poistenie, prečítajte si pozorne podmienky. Zistite, čo presne pokrýva vaše poistenie, aké sú výluky a obmedzenia a ako rýchlo bude poisťovňa riešiť vaše nároky.

Na záver, PZP pre motocykel, motorku alebo skúter je nevyhnutným poistením, ktoré chráni nielen vás, ale aj iných účastníkov premávky. Pri výbere správneho poistenia je dôležité zohľadniť svoje potreby, finančné možnosti a rizikové faktory. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, zohľadnite ich hodnotenia a skúsenosti a nezabudnite na zľavy a bonusy, ktoré môžu ponúkať. Takto si môžete byť istí, že váš dvojkolesový partner bude v prípade nehody či iných nepríjemností riadne chránený a vy budete mať pokoj v duši.

Bezpečnosť a prevencia nehôd

 1. Investujte do kvalitnej prilby: Prilba je najdôležitejšou súčasťou výstroje motocyklistu. Uistite sa, že vaša prilba je schválená a spĺňa bezpečnostné normy.
 2. Nosťe viditeľné a odolné oblečenie: Viditeľné oblečenie a výstroj s odrazovými prvkami výrazne zvyšujú vašu viditeľnosť voči ostatným účastníkom premávky. Investujte do kvalitnej výstroje, ktorá poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi a prípadnými zraneniami.
 3. Jazdite s rozvahou: Jazda na motocykli je zábavná, ale aj nebezpečná. Jazdite podľa predpisov, dodržiavajte rýchlostné limity a vždy predvídajte správanie ostatných účastníkov premávky.
 4. Udržujte svoj motocykel v dobrom stave: Pravidelná údržba a kontrola vášho motocykla, motorky alebo skútra zabezpečí jeho bezpečné a spoľahlivé fungovanie. Skontrolujte brzdy, svetlá, pneumatiky a iné dôležité súčasti pred každou jazdou.
 5. Zvýšte svoje jazdné zručnosti: Pravidelný tréning a absolvovanie špecializovaných kurzov pre motocyklistov vám pomôže zlepšiť svoje jazdné zručnosti, čím znížite riziko nehôd a zranení.

Výber správnej PZP pre motocykel, motorku alebo skúter zahŕňa niekoľko faktorov. Zohľadnite svoje potreby a finančné možnosti, porovnajte ponuky rôznych poisťovní a investujte do bezpečnostnej výstroje a jazdných zručností. Takto si zabezpečíte pokoj v duši a ochranu pre svoje dvojkolesové vozidlo.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť zmluvu o povinnom zmluvnom poistení

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom vyžadované poistenie pre vodičov motorových vozidiel, ktoré poskytuje finančnú ochranu v prípade dopravnej nehody. Existujú však situácie, kedy môže byť potrebné ukončiť zmluvu o PZP pred uplynutím jej platnosti. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mohli chcieť vypovedať svoju zmluvu o PZP, a ako to správne urobiť.

Dôvody pre výpoveď PZP

 1. Predaj alebo likvidácia vozidla: Ak ste predali alebo zlikvidovali svoje vozidlo, nemusíte už mať PZP na toto vozidlo. V tomto prípade je dôležité informovať svoju poisťovňu a vypovedať zmluvu o PZP.
 2. Zmena poisťovne: Môžete sa rozhodnúť prejsť na inú poisťovňu s lepšími podmienkami alebo nižšími poistnými prémiami. Napríklad ak použijete porovnanie PZP online. Ak chcete zmeniť poisťovňu, musíte vypovedať svoju súčasnú zmluvu o PZP.
 3. Zmena vozidla: Ak plánujete kúpiť nové vozidlo alebo si požičať vozidlo na dlhší čas, môžete potrebovať vypovedať PZP na svoje staré vozidlo.

Postup výpovede PZP

 1. Overte si podmienky výpovede: Pred výpoveďou zmluvy o PZP sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli podmienkam výpovede uvedeným v zmluve. Overte si, aký dlhý je výpovedný lehoty a aké náležitosti musíte dodržať.
 2. Pripravte písomnú výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Vytvorte písomný dokument, v ktorom uvádzate svoje meno, adresu, dátum a číslo zmluvy o PZP. Zdôraznite svoj zámer ukončiť zmluvu a uveďte dôvod výpovede.
 3. Odošlite výpoveď poisťovni: Odošlite písomnú výpoveď svojej poisťovni buď poštou alebo e-mailom. Ak poštou, odporúčame použiť doporučenú poštu s doručenkou, aby ste mali dôkaz o odoslaní a doručení výpovede. Ak e-mailom, nezabudnite si uložiť kopiu e-mailu a prípadne overiť doručenie e-mailu s poisťovňou.
 4. Udržujte si záznamy: Po odoslaní výpovede si uchovajte kópiu písomnej výpovede, e-mailovej korešpondencie a prípadného potvrdenia doručenia. Tieto dokumenty môžu byť dôležité v prípade nejasností alebo sporu s poisťovňou.
 5. Sledujte termíny: Uistite sa, že ste oboznámení s dátumom, kedy má výpoveď účinok, a plánujte svoje ďalšie kroky podľa toho. Ak prechádzate na inú poisťovňu alebo potrebujete novú PZP zmluvu, zaistite prechod včas, aby ste neprepadli v poistení.
 6. Doplňte prípadné nevybavené záležitosti: Ak ste mali nejaké nevybavené nároky alebo iné záležitosti so svojou poisťovňou, skúste ich vyriešiť pred ukončením zmluvy o PZP. To môže zahŕňať vyrovnanie nezaplatených prémii alebo urovnávanie nevyriešených škôd.

Dôležité upozornenia

 • Pri výpovedi PZP si uvedomte, že v prípade predaja vozidla je nový majiteľ zodpovedný za uzavretie novej zmluvy o PZP.
 • Ak vám PZP skončí a neuzavriete novú zmluvu, môžete sa dopustiť priestupku, pretože PZP je zákonom povinné. V prípade jazdy bez PZP môžete čeliť pokute alebo iným trestným sankciám.

Výpoveď PZP je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a dodržiavanie určitých postupov. Dôvody pre výpoveď PZP môžu byť rôzne, ako napríklad predaj vozidla, zmena poisťovne alebo zmena vozidla. Pred výpoveďou si dôkladne preštudujte podmienky výpovede vo svojej zmluve a postupujte podľa uvedených krokov, aby ste zabezpečili správne a účinné ukončenie zmluvy o PZP.

Havarijné poistenie: Všetko, čo potrebujete vedieť

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre vodičov a ich vozidlá v prípade nehôd, poškodenia alebo krádeže. Aj keď to nie je zákonom povinné ako povinné zmluvné poistenie (PZP), havarijné poistenie môže významne pomôcť pri pokrytí nákladov na opravy či náhradu vozidla. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty havarijného poistenia.

Druhy havarijného poistenia

 1. Základné havarijné poistenie: Tento druh poistenia poskytuje ochranu pre vozidlo v prípade poškodenia alebo stratu spôsobenú kolíziou, krádežou, požiarom, živelnou udalosťou či vandalizmom.
 2. Rozšírené havarijné poistenie: Väčšina poisťovní ponúka možnosť rozšírenia základného havarijného poistenia o ďalšie krytie, ako napríklad asistenčné služby, poistenie skla, poistenie nákladov na prenájom náhradného vozidla alebo poistenie dopravných nehôd s úrazom vodiča a cestujúcich.

Výber správnej poisťovne a balíčka

Pri výbere poisťovne a konkrétneho balíčka havarijného poistenia je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

 1. Rozsah krytia: Preskúmajte, čo presne zahrňuje ponúkané poistenie, a uistite sa, že pokrýva všetky potrebné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť.
 2. Cena poistenia: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte, či je ponúkané krytie primerané k jeho cene.
 3. Poisťovacie podmienky: Pozorne prečítajte si poisťovacie podmienky, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam v prípade poistnej udalosti.
 4. Spokojnosť zákazníkov: Zistite si skúsenosti a hodnotenia iných zákazníkov s danou poisťovňou, aby ste sa uistili, že v prípade potreby dostanete kvalitný servis.
 5. Možnosti zľavy: Zisťujte, či poisťovňa ponúka zľavy, napríklklad v prípade beznehodového priebehu, zľavy pre mladých vodičov alebo zľavy pri kombinácii viacerých druhov poistenia.

Čo ovplyvňuje cenu havarijného poistenia?

Cena havarijného poistenia závisí od viacerých faktorov:

 1. Typ vozidla: Drahšie a výkonnejšie vozidlá majú zvyčajne vyššie poistné prémie, pretože ich opravy sú nákladnejšie a predstavujú vyššie riziko pre poisťovňu.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladí a menej skúsení vodiči predstavujú vyššie riziko nehôd, čo sa odzrkadľuje v ich poistných prémiov.
 3. Miesto bydliska: Miesto, kde žijete, môže mať vplyv na cenu poistenia. Vodiči z veľkých miest alebo oblastí s vysokým počtom nehôd môžu čeliť vyšším poistným prémiov.
 4. Počet prejdených kilometrov: Čím viac kilometrov prejdete, tým vyššie môže byť havarijné poistenie, pretože častejšie používanie vozidla zvyšuje riziko nehody.
 5. Beznehodový priebeh: Dlhodobý beznehodový priebeh môže zabezpečiť nižšie poistné prémie, pretože takíto vodiči predstavujú nižšie riziko pre poisťovňu.

Ako uplatniť nárok na havarijné poistenie?

V prípade nehody, krádeže alebo iného poškodenia vozidla by ste mali postupovať nasledovne:

 1. Zabezpečte miesto nehody: Ak ste boli zapojení do nehody, zabezpečte miesto a poskytnite prípadnú prvú pomoc zraneným osobám.
 2. Získajte dôležité informácie: Získajte údaje o ostatných zúčastnených vozidlách a vodičoch, ako aj kontakt na svedkov.
 3. Oznámte nehodu polícii: V prípade vážnej nehody alebo krádeže vozidla oznámte situáciu polícii.
 4. Kontaktujte svoju poisťovňu: Informujte poisťovňu o udalosti, poskytnite im všetky potrebné informácie a údaje a postupujte podľa ich pokynov.
 5. Získajte odhad opravy: Nechajte si od odborníka vypracovať odhad nákladov na opravu vozidla, ktorý následne predložíte svojej poisťovni.
 6. Vyčkajte na rozhodnutie poisťovne: Poisťovňa preskúma vašu žiadosť a informuje vás o svojom rozhodnutí. V prípade schválenia nároku vám poisťovňa pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v súlade s podmienkami vášho poistenia.
 7. Oprava alebo náhrada vozidla: Ak bol váš nárok schválený, môžete pokračovať v oprave alebo náhrade vozidla. Uistite sa, že oprava prebieha v súlade s odhadom a pokynmi poisťovne.

Havarijné poistenie môže poskytnúť významnú finančnú ochranu pre vodičov a ich vozidlá v prípade nehôd, poškodenia alebo krádeže. Aj keď to nie je zákonom povinné, havarijné poistenie môže ušetriť veľa peňazí a starostí v prípade neočakávaných udalostí. Preto je dôležité zvoliť správne havarijné poistenie a dôkladne preskúmať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.

Porovnanie PZP online

Poistiť si zodpovednosť za spôsobenú škodu je zákonná povinnosť. Týka sa všetkých motoristov a strojov vstupujúcich do cestnej premávky. To znamená, že sa neaplikuje len na motorové vozidlá, ale aj na nemotorové, ktoré sú na motorové napojené. Ide o rôzne návesy a prívesy, teda aj vozíky. V súčasnosti sa môžete poistiť v rôznych poisťovniach (je ich viac ako 10). Nie každému je ale jedno, kde sa poistí a to, čo ho zaujíma najviac nie je renomé spoločnosti, ale cena za povinné zmluvné poistenie od spoločnosti Uzavripzp. Tak, ako je viac spoločností, tak aj cenových ponúk bude viac. Vybrať si to najlepšie pre vás, vám bezplatne a rýchlo pomôže online PZP porovnanie.

Porovnanie PZP online je jednoduché

Porovnanie ceny prebieha onlineOkrem toho, že ide o zákonné nariadenie, o čom sme sa už zmienili vyššie, ide zároveň aj o veľmi praktickú vec. Menej príjemné je len to, že za ňu musíte zaplatiť. Mnohí si myslia, že im sa nič nestane, veď jazdia pomaly a bezpečne, tak na čo potrebujú takýto typ zabezpečenia? Mnohokrát nemusíte byť vinníkom, ale môžete byť poškodený. Bez platného PZP by vás poisťovňa vinníka nemohla odškodniť. Museli by ste sa dohadovať mimo oficiálnych ciest, čo býva veľmi problematické a vyústi to nakoniec do zdĺhavých konfliktov.

Na druhej strane, ani pomalá jazda nie je zárukou toho, že sa nikdy nič nestane. Sú rôzne nepredvídané okolnosti, ktoré môžu všetko skomplikovať. Napr. niečo vám vbehne do cesty a vy strhnete volant a poškodíte majetok niekoho iného. Alebo dostanete šmyk na zlej ceste. Ilustračných situácií je mnoho. Povinné zmluvné poistenie kryje nielen materiálne škody v minimálnom poistnom krytí do 1 milióna eur. Ale zabezpečuje aj škody, ktoré môžete spôsobiť ľuďom, vrátane smrti, a to až do 5 miliónov eur. Porovnanie PZP online je vám dostupné ihneď. Zbytočne nestrácajte čas a pozrite si vaše ponuky aj teraz. Všetky ponuky sú od poisťovní, ktoré sú členmi SLASPO.

Prečo je podstatné?

Nemusíte byť profesionálom v počítačových technológiách, aby ste zvládli použitie špeciálneho nástroja, ktorý vám urobí výpočet ceny poistného na prostriedok, ktorý potrebujete poistiť. Tento nástroj sa volá kalkulačka a urobí vám rýchlo, bezplatne a nezáväzne porovnanie PZP online. Aby boli výsledky presné a vy ste mohli o prípadnú výhodnú ponuku požiadať, odporúčame vám formulár vypisovať s pomocou technického preukazu daného prostriedku. Ak ide o motorové vozidlo, ktoré uvádza počet najazdených kilometrov, zistíte si aj to.

Na presný výpočet a porovnanie ceny PZP online je dôležitý každý a jeden údaj. Už aj najmenšia zmena údaju môže zmeniť aj výslednú cenu. To však nemusí hrať vo váš prospech, nakoľko poistná zmluva s takými parametrami vozidla, ktoré sa nezhodujú s údajmi v jeho technickom preukaze, je neplatná. Vtedy môžete byť pokutovaný. Preto je naozaj dôležité si jednotlivé údaje dobre skontrolovať. Aj keď niektoré kalkulačky, fungujú tak, že len zadáte vaše EČV. Na základe neho sa už jednotlivé technické parametre automaticky vypíšu. A to je veľká výhoda, pretože sa nemusíte „vŕtať“ v technickom preukaze. Potom už len stačí, ak dopíšete prípadné chýbajúce údaje a formulár odošlete.

Používanie kalkulačkyNásledne sa vám behom niekoľkých sekúnd začnú zobrazovať poistné ponuky. Online porovnanie vám jednoznačne zobrazí pre vás to najlacnejšie na trhu a rovnako aj ostatné, drahšie možnosti. Pri každej ponuke budete mať aj jej detaily, takže si vaše poistné možnosti môžete porovnať, pokiaľ ste teda neprišli výhradne za najlacnejšou ponukou. Porovnávať ceny pomocou špeciálnej kalkulačky cez internet je skutočne rýchle, jednoduché a nezáväzné. Najlepšie bude, ak sa o tom presvedčíte sami.

Nezabúdajte, že je povinné pre každé vozidlo, napríklad:

 • poistenie auta
 • osobný automobil
 • motocykel
 • nákladné auto
 • vozidlo s EČV typu C
 • pracovné stroje atď.

Uzatvorenie poistnej zmluvy

Pokiaľ vám PZP online zobrazilo ponuku, ktorá vám najviac vyhovuje, môžete o ňu požiadať. Kliknete na tu, dopíšete údaje, ktoré stránka požaduje a máte hotovo. Na mail vám poisťovňa doručí poistnú zmluvu a dočasnú bielu a zelenú kartu, ktoré budú platiť 30 dní. Napriek tomu, že ide o dočasné dokumenty, nezabudnite si ich vytlačiť. Plne nahradzujú originál, pokiaľ vám ten nebude doručený. V maily budete mať aj detaily týkajúce sa zaplatenia faktúry PZP. Tú uhraďte čo najskôr. Po tom, ako poisťovňa zaregistruje platbu poistného vám na domácu adresu zašlú originál bielu a zelenú kartu s platnosťou na také obdobie, aké ste stanovili v poistnej zmluve.

Ako vidíte, urobiť si PZP porovnanie, prípadne si aj hneď uzatvoriť poistnú zmluvu nie je nič komplikované, hoci sa to tak zo začiatku môže zdať. Postupne si tento proces zautomatizujete a ak ste s poisťovateľom spokojný, stačí, ak si platnosť poistenia predĺžite. Ak ale chcete poznať každý rok všetky vaše možnosti, porovnanie PZP online je vám k dispozícii nepretržite, zadarmo a nezáväzne. Pamätajte, že kvalitné havarijné poistenie môžete uzatvoriť na Uzavripzp.