Porovnanie PZP online

Poistiť si zodpovednosť za spôsobenú škodu je zákonná povinnosť. Týka sa všetkých motoristov a strojov vstupujúcich do cestnej premávky. To znamená, že sa neaplikuje len na motorové vozidlá, ale aj na nemotorové, ktoré sú na motorové napojené. Ide o rôzne …