Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom vyžadované poistenie pre vodičov motorových vozidiel, ktoré poskytuje finančnú ochranu v prípade dopravnej nehody. Existujú však situácie, kedy môže byť potrebné ukončiť zmluvu o PZP pred uplynutím jej platnosti. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mohli chcieť vypovedať svoju zmluvu o PZP, a ako to správne urobiť.

Dôvody pre výpoveď PZP

 1. Predaj alebo likvidácia vozidla: Ak ste predali alebo zlikvidovali svoje vozidlo, nemusíte už mať PZP na toto vozidlo. V tomto prípade je dôležité informovať svoju poisťovňu a vypovedať zmluvu o PZP.
 2. Zmena poisťovne: Môžete sa rozhodnúť prejsť na inú poisťovňu s lepšími podmienkami alebo nižšími poistnými prémiami. Napríklad ak použijete porovnanie PZP online. Ak chcete zmeniť poisťovňu, musíte vypovedať svoju súčasnú zmluvu o PZP.
 3. Zmena vozidla: Ak plánujete kúpiť nové vozidlo alebo si požičať vozidlo na dlhší čas, môžete potrebovať vypovedať PZP na svoje staré vozidlo.

Postup výpovede PZP

 1. Overte si podmienky výpovede: Pred výpoveďou zmluvy o PZP sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli podmienkam výpovede uvedeným v zmluve. Overte si, aký dlhý je výpovedný lehoty a aké náležitosti musíte dodržať.
 2. Pripravte písomnú výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Vytvorte písomný dokument, v ktorom uvádzate svoje meno, adresu, dátum a číslo zmluvy o PZP. Zdôraznite svoj zámer ukončiť zmluvu a uveďte dôvod výpovede.
 3. Odošlite výpoveď poisťovni: Odošlite písomnú výpoveď svojej poisťovni buď poštou alebo e-mailom. Ak poštou, odporúčame použiť doporučenú poštu s doručenkou, aby ste mali dôkaz o odoslaní a doručení výpovede. Ak e-mailom, nezabudnite si uložiť kopiu e-mailu a prípadne overiť doručenie e-mailu s poisťovňou.
 4. Udržujte si záznamy: Po odoslaní výpovede si uchovajte kópiu písomnej výpovede, e-mailovej korešpondencie a prípadného potvrdenia doručenia. Tieto dokumenty môžu byť dôležité v prípade nejasností alebo sporu s poisťovňou.
 5. Sledujte termíny: Uistite sa, že ste oboznámení s dátumom, kedy má výpoveď účinok, a plánujte svoje ďalšie kroky podľa toho. Ak prechádzate na inú poisťovňu alebo potrebujete novú PZP zmluvu, zaistite prechod včas, aby ste neprepadli v poistení.
 6. Doplňte prípadné nevybavené záležitosti: Ak ste mali nejaké nevybavené nároky alebo iné záležitosti so svojou poisťovňou, skúste ich vyriešiť pred ukončením zmluvy o PZP. To môže zahŕňať vyrovnanie nezaplatených prémii alebo urovnávanie nevyriešených škôd.

Dôležité upozornenia

 • Pri výpovedi PZP si uvedomte, že v prípade predaja vozidla je nový majiteľ zodpovedný za uzavretie novej zmluvy o PZP.
 • Ak vám PZP skončí a neuzavriete novú zmluvu, môžete sa dopustiť priestupku, pretože PZP je zákonom povinné. V prípade jazdy bez PZP môžete čeliť pokute alebo iným trestným sankciám.

Výpoveď PZP je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a dodržiavanie určitých postupov. Dôvody pre výpoveď PZP môžu byť rôzne, ako napríklad predaj vozidla, zmena poisťovne alebo zmena vozidla. Pred výpoveďou si dôkladne preštudujte podmienky výpovede vo svojej zmluve a postupujte podľa uvedených krokov, aby ste zabezpečili správne a účinné ukončenie zmluvy o PZP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *